Stichting Zikna


Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland


     

Nieuws Archief

Datum
Onderwerp
  15-11-2017 Leo Katz overleefde in Veenendaal
- Klik hier voor het artikel
- Klik hier voor de video
  12-11-2015 EO op 5 - Is er toekomst voor de Joodse gemeenschap in Nederland? Interview n.a.v. het eerste lustrum Symposium.
  30-04-2015 IJssel TV - Over Doeltreffend Herdenken in Zwolle
  04-09-2014 EO op 5 - Radio interview met o.a. Rabbijn Katz over Zorg
  18-05-2014 Verslag Polenreis NIHS/Zikna
  19-03-2014 De Rijnpost - Artikel over discussieavond in Veenendaal
  09-11-2011 Bezoek Zikna aan Mr. C.G. (Kees) van der Staaij
  23-08-2010 Stichting Zikna verkrijgt ANBI-status
  07-06-2010 Oprichting Stichting Zikna
     

Leo Katz overleefde in Veenendaal videopresentatie

Klik hieronder om het nieuws-item af te spelen

EO op Radio 5 - Is er toekomst voor de Joodse gemeenschap in Nederland?

Rabbijn Shmuel Katz en Meir Schrover over het opnieuw opkomende antisemitisme.

Veel Joodse jongeren gaan terug naar Israël. Joodse ouderen die de Tweede Wereldoorlog nog meemaakten kunnen dat niet meer. Ze moeten aanzien dat het antisemitisme opnieuw toeslaat.

In Amsterdam wordt een groot symposium georganiseerd door Stichting Zikna. Dat is een stichting die zich pastoraal bezighoudt met hulp aan slachtoffers van de holocaust. Want de gevolgen van deze trauma's zijn tot op de dag van vandaag voelbaar in zowel de eerste- tweede- als derde generatie nadien. Schrijnend is dat Joodse ouderen in Nederland met lede ogen moeten aanzien dat antisemitisme opnieuw de kop opsteekt. Zowel in Nederland als de rest van West-Europa. Is er nog hoop op een goede toekomst voor de Joodse gemeenschap in Nederland? Rabbijn Shmuel Katz en Meir Schrover van Stichting Zikna hebben hier zo hun twijfels bij.

ZWOLLE - Donderdagavond [30 april] heeft burgemeester Henk Jan Meijer in de synagoge van Zwolle een stek van de Anne Frank-boom in ontvangst genomen.

Op de avond die in het teken stond van doeltreffend herdenken, bood Rabbijn Shmuel Katz namens Zikna een stek van de Anne Frank-boom aan. De Rabbijn haalde tijdens zijn toespraak aan dat Zwolle de laatste grote stad van Nederland is geweest waar Anne Frank langs kwam tijdens de deportatie. Dat een stek van de Anne Frank-boom nu in Zwolle staat is een teken van kracht en hoop voor de toekomst.

Klik hieronder om het nieuws-item af te spelen

 

EO op 5 - Radio interview met o.a. Rabbijn Katz over Zorg

Zorgen Molukkers en Joden beter voor hun zieken en ouderen? In de nieuwe 'participatie samenleving' moet de familie meer zorg dragen en de overheid minder. Daar zijn minderheden in ons land ervaringsdeskundig in. Aan het woord Ferry Kotadiny (World Wide Vision Church, Amsterdam) en Rabbijn Shmuel Katz (Joods verpleeghuis Beth Shalom in Amstelveen).

 

De zorg is momenteel een hot item, want we moeten het met steeds minder zorg doen en meer elkaar verzorgen, in familieverband. In EO Door de Week vragen we ons af, of autochtoon Nederland op dit vlak kan leren van de minderheden die ons land rijk is. Want andere etniciteiten zijn dat meer gewend, zegt men... Is dat zo? Aan tafel de Molukse Nederlander Ferry Kotadiny van World Wide Vision Ministries in Amsterdam, en rabbijn Shmuel Katz die onder meer verbonden is aan het Joodse verpleeghuis Beth Shalom in Amstelveen.

Tekst en foto © Evangelische Omroep

Bezoek Zikna aan Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

Op 9 november bezocht een delegatie van Zikna het tweede kamerlid Mr. C.G. (Kees) van der Staaij. Het betrof een kennismaking in het kader van het lidmaatschap van het kamerlid van het comité van aanbeveling van Zikna.

Vlnr. Dr. K. v. Wouwe, bestuurslid; Rabbijn S. Katz, pastoraal werker; Mr. C.G. van der Staaij, fractievoorzitter SGP; C. Abram, penningmeester; H. Rosenberg, vrijwilliger. Voorzitter D. Simon was helaas verhinderd.

Stichting Zikna heeft ANBI-status

Maandag 23 augustus 2010 is bericht ontvangen dat de Stichting Zikna de ANBI-status heeft verkregen.

Wat betekent ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De status wordt verleend door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst. Een ANBI moet aan strikte voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dat zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Klik hier om meer te lezen over ANBI's op de site van de Belastingdienst.

Oprichting Stichting Zikna

De Stichting Zikna is een privé initiatief van een aanta
l betrokken particulieren en gaat zich inzetten voor de zorg van Joodse chronisch zieken en ouderen met name in Amsterdam. De stichting hoopt tegen het einde van 2010 actief te worden. Zodra er meer over deze stichting te vermelden is zullen wij u dat uiteraard laten weten. Dit is heel mooi nieuws, vooral voor de oudere en minder gezonde leden van onze gemeente.
 
Uit: Hakehillot